Ogłoszenia Parafialne

27.10.2019

 • Do czwartku zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Są one odprawiane codziennie o 18.30.
 • W piątek  Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego, wszystkie w kościele przyklasztornym p.w. św. Franciszka czyli o 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i 19.00. Dodatkowa Msza św. na cmentarzu o godz. 13.00.
 • W sobotę o godz. 8.30 nabożeństwo I soboty miesiąca.
 • Dzisiaj po raz ostatni w tym sezonie sprawujemy mszę św. w kościele NSPJ. Do końca kwietnia wszystkie msze św. będą odprawiane w kościele św. Franciszka
 • W zakrystii przyjmujemy ofiary na wypominki za zmarłych. Kartki na wypominki są rozłożone w kościele. Prosimy o czytelne wypełnianie. W intencji zmarłych wspominanych w wypominkach będą odprawiane nabożeństwa  15 min. przed Mszą św. wieczorną od dnia zadusznego 2.11 do 4.11. A następnie msza św. wieczorna, także w intencji naszych zmarłych, za których prosimy o modlitwę.

Ogłoszenia stałe

 • W tygodniu msze św. o 9.00 i 19.00 w kościele św. Franciszka.
 • W niedzielę msze św. także w kościele św. Franciszka o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i 19.00. Msza św. wieczorna w sobotę jest już mszą św. niedzielną.
 • Zapraszamy na wspólne śpiewanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny w każdą niedzielę o 8.40
 • We wtorek po Mszach św. krótkie nabożeństwo do św. Antoniego.
 • Codziennie przed mszą poranną i wieczorną okazja do spowiedzi św.  
 • Przed kościołem możemy nabyć prasę katolicką: Gościa Niedzielnego, Niedzielę,
 • Intencje mszalne można zamawiać po mszach św. w zakrystii
 • Sprawy kancelaryjne załatwiamy w dni powszednie po mszy św. porannej lub wieczornej
 • Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych zupełny w dniach od 1 do 8 listopada: dodatkowe warunki uzyskania odpustu są następujące:
   Stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej – odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
  WAŻNE: Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Serdecznie dziękujemy Wam, za wszelkie wyrazy życzliwości, przede wszystkim za waszą modlitwę i ofiary. Parafianom, Kuracjuszom i Gościom życzymy radosnej i błogosławionej niedzieli. Pan niech obdarzy Was pokojem